Tin tức

Dự Án NMĐG Lạc Hòa Hoàn Thành Lắp Đặt Turbine Gió

Là nơi đã chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nhưng với quyết tâm mạnh mẽ từ BCH dự án và các nhà thầu, Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa đã hồi phục mạnh mẽ và hoàn thành lắp đặt toàn bộ turbine gió vào ngày 08/03/2022.

Hoàn thành việc lắp đặt tua bin gió cuối cùng của dự án NMĐG Lạc Hòa ngày 08/03/2022

Đây là cột mốc quan trọng đối với sự phát triển của dự án, khẳng định tiềm lực và quyết tâm của công ty trong việc cung cấp năng lượng sạch cho Việt Nam. Đồng thời, với nguồn việc dồi dào và năng lượng tích cực như hiện tại, đội ngũ NMĐG Lạc Hòa tin tưởng sẽ chinh phục những thử thách mới của năm 2022 thành công tốt đẹp.