MÔ TẢ DỰ ÁN

Nhà máy điện gió Lạc Hòa dự kiến ​​sẽ được xây dựng tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Diện tích sử dụng đất có thời hạn của Nhà máy điện gió Lạc Hòa khoảng 10,5 ha, diện tích sử dụng đất tạm thời của dự án khoảng 9,00 ha.

Dự án có công suất lắp đặt ước tính là 30.0MW (giai đoạn 1). Nhà máy điện gió Lạc Hòa chịu trách nhiệm sản xuất điện để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng điện ước tính hàng năm khoảng 112.323 MWh.

Các hạng mục chính của dự án:

 • Nâng cấp đường 41 (nâng cấp huyện lộ hiện tại).
 • Xây dựng trạm biến áp.
 • Xây dựng nhà vận hành.
 • Xây dựng đường giao thông trong khu vực dự án.
 • Xây dựng đường dây truyền tải.
 • Xây dựng trụ móng và lắp đặt tua-bin gió.
 • Xây dựng bến tạm dùng để vận chuyển thiết bị bằng xà lan đến công trường.

Các giai đoạn dự án

I. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

 • Thu thập và phân tích gió dữ liệu.
 • Khảo sát khu vực dự án.
 • Đăng ký đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng.
 • Nghiên cứu khả thi (FS) và thiết kế cơ sở.
 • Đánh giá tác động môi trường và xã hội (EIA).
 • Thiết kế kỹ thuật.
 • Hợp đồng mua bán điện.
 • Thu xếp nguồn tài chính.

II. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

 • Thi công các hạng mục xây dựng.
 • Thi công các hạng mục điện.
 • Xây dựng đường dây truyền tải.
 • Lắp đặt tuabin.

III. GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

 • Truyền tải điện qua đường dây của EVN.
 • Giám sát tài nguyên gió ngắn, trung và dài hạn để phát điện.
 • Bảo trì các hạng mục nhà máy điện gió.
 • 20-25 năm phát điện.

Tiến độ dự án

Các hoạt động sau đây cho Dự án Nhà máy điện Lạc Hòa đã được hoàn thành và / hoặc dự kiến triển khai trong giai đoạn từ tháng 8/2019 và đưa nhà máy vào vận hành vào tháng 4/2022, cụ thể:

Tổng mặt bằng dự án

Sơ đồ bố trí mặt bằng

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - QUÁ TRÌNH THU HỒI ĐẤT

● Diện tích sử dụng đất có thời hạn của nhà máy điện gió Lạc Hòa khoảng 10,5 ha.
● Diện tích sử dụng đất tạm thời của dự án khoảng 9,0 ha.

Dự tính nhu cầu sử dụng đất làm mặt bằng thi công và bảo trì, bảo dưỡng các trụ tuabin gió

Nền móng trụ tuabin gió cho dự án là móng bê tông tròn và cốt thép có đường kính Bm = 27,0m, và độ sâu móng trụ là 3,5m, sử dụng ống PHC đường kính 80cm.

Mỗi trụ tuabin cần khoảng 40 x 90 m (3600 m2) mặt bằng làm việc.

Giải phóng mặt bằng

 • Thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các quy định hiện hành của Việt Nam và các thông lệ quốc tế tốt nhất.
 • Dự án xem xét các phương án thiết kế phù hợp để tránh hoặc giảm thiểu các trường hợp phải thu hồi đất, tái định cư, đồng thời cân bằng giữa các chi phí tài chính,xã hội, môi trường và lợi ích, đặc biệt chú ý đến các tác động đến người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương.
 • Dự án chú ý đến việc giảm thiểu các tác động kinh tế và xã hội bất lợi liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc giới hạn sử dụng đất ở phạm vi phù hợp, bằng cách (i) đảm bảo bồi thường về đất đai, tài sản và (ii) đảm bảo thực hiện thu hồi đất, tái định cư trên cơ sở trao đổi, tham vấn và có sự tham gia của những người bị ảnh hưởng.
 • Dự án sẽ thiết lập một cơ chế khiếu nại nhất quán sớm nhất có thể, để cho phép những người bị ảnh hưởng nêu lên những kiến nghị về vấn đề bồi thường, tái định cư một cách kịp thời.

Dự tính nhu cầu sử dụng đất cho mỗi tua-bin sau khi xây dựng

 • Đường vào rộng 4,5m sau khi xây dựng.
 • Diện tích đất cần thiết cho mỗi trụ tua bin là khoảng 0,05 ha.
 • Bất cứ khi nào có thể, Dự án sử dụng những con đường có sẵn thay vì xây dựng những con đường mới.
 • Tua bin sẽ được đặt ở khoảng cách an toàn ít nhất 250m từ nhà ở gần nhất.

Tua-bin

Vấn đề tiếng ồn

Độ ồn của các Tua-bin gió thay đổi tùy theo độ cao và khoảng cách phát ra tiếng ồn.

 • Ở một số khu vực, tiếng ồn của tuabin có thể bị át bởi tiếng gió phát ra từ cây cối ở các khu vực xung quanh.
 • Về mặt kỹ thuật, tua-bin tạo ra tiếng ồn ở mức 34-45 dB ở khoảng cách 350 m. Để so sánh, một chiếc xe chạy với vận tốc 64km / h tạo ra tiếng ồn ở mức 55 dB từ khoảng cách 91m.
 • Tua-bin gió phiên bản mới vận hành yên tĩnh hơn các phiên bản cũ.
 • Mức âm thanh hiện tại đã được đo là ở mức 54dB và tua-bin sẽ không làm tăng mức ồn này với khoảng cách 200m từ tua-bin.

Thiết bị đặc biệt được sử dụng để vận chuyển và lắp dựng trụ tua-bin

Tua-bin gió được xây dựng như thế nào?

Lắp ráp tua-bin

Nhà máy điện gió đang được xây dựng