screen-2

Trong các giai đoạn phát triển, xây dựng và vận hành, Dự án có thể sẽ tạo ra một số tác động đến môi trường và cộng đồng theo cả hai cách tích cực và tiêu cực. Quá trình đánh giá toàn diện đang được thực hiện để xác định các tác động và lợi ích liên quan đến các hoạt động của dự án và cách đối phó với chúng trong các giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành của dự án. Mục tiêu của quá trình là giảm các tác động tiêu cực và tăng cường lợi ích hoặc tác động tích cực của bất kỳ hoạt động dự định nào. Các biện pháp giảm thiểu theo kế hoạch sẽ được mô tả và các biện pháp kiểm soát bổ sung sẽ được khuyến nghị nếu các tác động vẫn được coi là khó chấp nhận.

TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN IFC ĐỂ CẢI THIỆN QUY TRÌNH ESIA

(Nguồn: https://www.ifc.org/)

CÁC KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG

ESIA_Social

XÃ HỘI

425e1a12f230086e5121

GIAO THÔNG VÀ VẬN TẢI

7-1200x0-1581580731-4195-1581581406

KINH TẾ

ESIA_Dust

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Oriental Magpie Robin Copsychus saularis Male Beautiful Birds of Thailand

CHIM VÀ DƠI

Digitalization-Water-Webinar-2048x1367

NƯỚC THẢI

CÁCH CHÚNG TÔI HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG

 • Giảm nhiễu đất đến mức tối thiểu.
 • Thực hiện bản đồ địa hình chi tiết.
 • Giảm ảnh hưởng môi trường sống trong khi xây dựng nếu có thể.
 • Đánh giá môi trường sống của động vật hoang dã (bao gồm chim và dơi).
 • Các nghiên cứu về các loài hiếm, bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng.
 • Đánh giá tác động tiếng ồn.
 • Nghiên cứu hiệu ứng bóng nhấp nháy.
 • Đảm bảo an toàn công cộng.
 • Giảm thiểu ảnh hưởng đến tài nguyên văn hóa.
 • Duy trì chất lượng nước.

KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU

Quy trình an toàn: Bên cạnh Công Tác An Toàn, Chủ đầu tư cũng tiến hành kế hoạch giám sát dự án theo quy trình Kế hoạch Quản lý môi trường và xã hội ESMP về đo lường an toàn môi trường và xã hội để quản lý chặt chẽ giai đoạn xây dựng.

Khử bụi: Trong giai đoạn xây dựng, vận chuyển hậu cần có thể gây ra bụi đường và khí thải. Theo đó, công ty sẽ có các biện pháp xử lý cụ thể như:

 • Tưới nước để giảm bụi vào những ngày khô.
 • Xây dựng bến tạm để rút ngắn khoảng cách vận chuyển đường bộ – giảm nguồn ô nhiễm bụi và không khí.
 • Luôn che bãi phế liệu.
 • Bảo dưỡng thiết bị, máy móc.

Nước thải: Nước thải sinh hoạt của công nhân, nước mưa chảy tràn. Theo đó, công ty sẽ có các biện pháp xử lý cụ thể như:

 • Bố trí nhà vệ sinh di động cho công nhân.
 • Thu gom nước mưa, nước thải xây dựng với hệ thống thoát nước riêng.
 • Không tập trung vật liệu gần nguồn nước.

Chất thải rắn / Chất thải nguy hại: được tạo ra trong quá trình xây dựng dự án, cuộc sống hàng ngày của công nhân như: Vải vụn, găng tay nhiễm dầu, dầu thải, bóng đèn huỳnh quang …

Chất thải rắn sinh hoạt sắp xếp các thùng chứa, chai nhựa và thùng chứa để thu gom và bán phế liệu.

Chất thải nguy hại: phân loại, thu gom và xử lý theo quy định.

Hệ sinh thái:

 • Đào tạo nhân viên và công nhân về tất cả các quy tắc, quy định và thông tin liên quan đến việc bảo vệ đa dạng sinh học, cũng như các hành động kỷ luật chống lại các vi phạm. Săn bắn chim và dơi bị cấm đối với công nhân và nhà thầu.
 • Các nhà thầu và công nhân của họ không được phép dọn sạch thảm thực vật bên ngoài khuôn viên của dự án. Mọi hành vi vi phạm sẽ phải chịu các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Quản lý giao thông:

Kế hoạch quản lý giao thông (TMP) sẽ được phát triển để giảm thiểu các tác động xã hội tiềm ẩn và rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe và an toàn công cộng đến mức thấp nhất có thể và để loại bỏ các mối đe dọa đối với Sức khỏe và An toàn Công cộng. Để hiểu được mức độ của các tác động tiềm năng, lên kế hoạch cho các chiến lược giảm thiểu và phát triển TMP, Đánh giá tác động giao thông (TIA) sẽ được nghiên cứuvà thực hiện bởi một nhà tư vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi đang lên kế hoạch để các công việc hiện trường của TIA bắt đầu vào tháng 5 và báo cáo TIA sẽ hoàn thành vào tháng 6 / tháng 7 năm nay.

Sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và an ninh công cộng:

Trước khi xây dựng, nhà thầu chính được yêu cầu xây dựng và đệ trình Kế hoạch quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS) cho Chủ dự án để xem xét và phê duyệt.

Công nhân xây dựng làm các công việc đặc biệt (ví dụ: lắp dựng các tháp tuabin, cột điện, lắp đặt điện, cẩu thiết bị, v.v.) bắt buộc phải tham gia một khóa đào tạo đặc biệt về các quy trình OHS có liên quan (ví dụ: làm việc trên cao, làm việc trong không gian hạn chế và vận hành điện , v.v.) và chỉ được phép thực hiện công việc khi vượt qua các bài kiểm tra và có giấy phép làm việc.

Kiểm tra sức khỏe ban đầu và định kỳ cho công nhân xây dựng sẽ được thực hiện.

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý tác động bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải và nước thải.

Thực hiện đúng các biện pháp quản lý cơ sở hạ tầng giao thông và giao thông.

Di sản văn hóa:

Dự án sẽ cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến bất kỳ di tích lịch sử và văn hóa nào trong khu vực dự án.